24.-26.5.2013
Zor Alef: MITEN LUODAAN JA YLLÄPIDETÄÄN RAKKAUTTA PARISUHTEESSA JA SOSIAALISESSA KANSSAKÄYMISESSÄ

Seminaari: "Miten voidaan luoda ja ylläpitää rakkautta. Parisuhteen ja sosiaalisten kanssakäymisten harmonisointi. Konfliktien ja ristiriitojen transformaatio"

Elämä asettaa jokaisen meistä loputtomien koettelemuksien, konfliktien ja ristiriitojen eteen. Jos menemme niiden läpi tarkoituksenmukaisesti, me kasvamme ja vahvistumme, mutta jos käännymme pois ja syytämme muita, me muutumme karkulaisiksi ja maksamme siitä kalliin hinnan - kärsimyksellä ja yksinäisyydellä. Joskus koemme pettymystä omaan itsemme ja elämään. Lisäksi läheisten ihmisten poislähtö tai lapsuuden traumat voivat aiheuttaa elämämme kudokseen "tumman raidan", joka tulvii kärsimystä ja epäonnistumisia. - Olen toiminut parantajana ja tavannut kärsiviä ihmisiä jo yli 20 vuoden ajan ja olen täysin varma, että noudattamalla muutamia yksinkertaisia sääntöjä voidaan välttää suuri osa perhedraamoja ja eroja, särkyneitä suhteita ja elämiä, masennuksia, lapsuuden traumoja ja päivittäisiä sosiaalisia konflikteja. Perehtykäämme näihin sääntöihin ja ottakaamme ne käyttöön!

Tämän seminaarin tarkoituksena on:

Antaa kuulijoille käsitys meissä jokaisessa olevasta ihmeestä - meidän Alkuperäisestä Luonnostamme, joka on kuolematon, ajaton ja rappeutumaton - meidän alkuperäinen Minämme.
Mutta pelkkä tietäminen ei riitä, vaan sen olemassaolo täytyy oivaltaa, tajuta ja kokea. Siihen auttaa harjoitus, jonka nimi on "Samaistuminen Alkuperäiseen Luontoon"

Paljastaa neljä sääntöä, joiden avulla muunnetaan harmonisemmiksi suhteet puolisoon, sukulaisiin tai läheisiin ihmisiin, tai jokaiseen ihmiseen, jonka tapaamme ja jonka kanssa olemme tekemisissä.

Opetukset antavat ohjeita siitä, miten muuttaa suhtautumista omaan itseensä, miten saada kokemus eheydestä, sopusoinnusta ja miten toteuttaa suurta Rakkauden potentiaalia, jotka kaikki ovat meidän olemuksessamme. Ne opettavat myös, miten avata omaa magnetismin energiaa ja saavuttaa rauha oman itsensä kanssa. Tätä varten me tutustumme harjoitukseen "Nopea psyko-fyysinen harmonisointi" ja vielä toiseen ainutlaatuiseen harjoitukseen "Sisäisen aarteen metodi". Tämä harjoitus opettaa meitä muistamaan elämämme aikana saatua parantavaa ja valoisaa kokemusta ja nojamaan siihen aina, kun havainnoimme voiman tai inspiraation puutetta.
Emme tavallisesti käytä pientäkään osaa niistä energeettisistä ja henkisistä mahdollisuuksista, jotka elämä antaa käyttöömme joka päivä. On tullut aika oppia tunnistamaan näitä mahdollisuuksia ja käyttämään niiden potentiaalia viisaasti.

Seminaarin neljäs tehtävä on auttaa oivaltamaan se suuri aarre ja luova potentiaali, joka sisältyy miehen ja naisen väliseen suhteeseen. Seminaari auttaa ymmärtämään, mitkä lait toimivat kauneimmissa ja harmonisissa ns. "kolmiyhteisissä" suhteissa ja opettaa rakentamaan sellaisia suhteita.

Seminaarin aikana puhumme myös joistakin seksuaalisista ongelmista ja komplekseista, jotka haittaavat kolmiyhteisten suhteiden toteuttamista partnereidemme kanssa. Opimme erottamaan / huomaamaan nämä haitat alkuvaiheessa ja hallitsemaan niitä. Tutustumme seksuaalisen ja energeettisen synkronoinnin harjoitukseen, jonka ansiosta kokemuksemme emotionaalisesta eheydestä muuttuu. Harjoitus opettaa meitä ymmärtämään rakastelun pyhänä toimintana.

Lopussa käsittelemme tärkeimpiä Henkisiä Lakeja. Kaikki aidot rakastavat ihmissuhteet ja itse Rakkauden energia noudattavat niitä. Yrittäkäämme käytännössä toteuttaa näitä Lakeja jokapäiväisessä elämässämme (ja sillä) niin silloin Pythagoraan viisas miete "Rakkaus antaa ihmisen sisäisille voimille maagisen tasapainon" toteutuu myös.


Zor Alef on syntynyt v.1976 venäläis-bulgarialaiseen perheeseen. Hän on toiminut parantajana 14-vuotiaasta lähtien. Zorin ensimmäinen kirja "Vihityn Risti" julkaistiin v.1991, minkä jälkeen Zor Alef on nopeasti tullut tunnetuksi esoteerisena kirjailijana, henkisen tiedon opettajana, parantajana ja mystikkona. Vuonna 1992 esoteerisesta tiedosta kiinnostuneet ryhmät aloittivat opiskelunsa Zor Alefin johdolla. Ensimmäinen Eheän Opin koulu perustettiin vuonna 2000 Moskovaan. Eheän Opin koulu tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden oppia järjestelmällistä ja ristiriidatonta tietoa maailmankaikkeudesta, saada toimivia työvälineitä psyykkisten voimavarojen hallintaan, oppia auttamaan läheisiämme sekä kehittää itseämme ihmisinä. Tulossa 24.-26.5 seminaari ensimmäistä kertaa Suomessa Minä Olen-keskuksessa, Helsingissä: "MITEN LUODAAN JA YLLÄPIDETÄÄN RAKKAUTTA PARISUHTEESSA JA SOSIAALISESSA KANSSAKÄYMISESSÄ". Seminaarin lisäksi myös mahdollisuus Pyhään Terapiaan. Seminaari tulkataan suomeksi. Videossa katkelmia webinaarista aiheena Rakkaus ja Pyhä Terapia.

MITEN LUODAAN JA YLLÄ PIDETÄÄN RAKKAUTTA PARISUHTEESSA JA SOSIAALISESSA KANSSAKÄYMISESSÄ

Seminaari ja Pyhä Terapia Minä Olen Keskuksessa, Hämeentie 68, Helsinki.
24.5 Pe 18.00-22.00
25.5 La 16.00-20.00
26.5 Su 16.00-20.00
Seminaarin vetäjänä toimii venäläis-bulgarialainen henkinen opettaja, parantaja ja kirjailija Zor Alef. Hän on julkaissut kahdeksan henkistä teosta ja on toiminut parantajana 14-vuotiaasta lähtien. Hän on tavannut kärsiviä ihmisiä jo yli 22 vuotta ja on täysin vakuuttunut, että noudattamalla muutamia yksinkertaisia sääntöjä voidaan välttää suurimman osan eroista, masennuksista, traumoista ja konflikteista.

Seminaarin osallistujilla on mahdollisuus tutustua lakeihin, jotka toimivat kauneimmissa ja harmonisimmissa ns. "kolmiyhteisissä" suhteissa, sekä saada harjoitukset/apuvälineet sellaisten suhteiden rakentamiseen.

Pyhä Terapia on ainutlaatuinen henkinen parantava praktiikka, jota käytettiin muinais-Egyptissä, muinais-Kreikassa ja Roomassa. Pyhässä Terapiassa päävälineenä toimii Sana melodisen terapeuttisen tekstin muodossa jolla on vahva harmonisoiva vaikutus. Zor Alefin kokemuksen mukaan 95% Pyhään Terapiaan osallistuvista on saanut helpotusta ja apua eritasoisiin ongelmiin ja vaivoihin.

Seminaarin ja/tai Pyhän Terapian hinta: 220€ (Huom. 200€ kun seminaari maksetaan kokonaisuudessaan 7.5 mennessä)
Sitova ennakkomaksu 100€ maksettava viimeistään 7.5 mennessä tilille FI45 5790 4320 0148 84 / Saaja: Eheä Oppi Ry

Seminaari tulkataan suomeksi.

Ilmoittautumiset 050 5865168/Tiina
Lisätietoja: PDF